Thuiszorg Oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck richt zich op het behandelen en voorkomen van klachten bij het totale bewegen tijdens dagelijkse activiteiten. Daarvoor kan iedereen vanaf 8 jaar in onze praktijk in Kortenhoef en Weesp terecht.
Thuiszorgoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck. Wanneer u thuis hinder ondervindt of klachten heeft bij het uitvoeren van uw dagelijkse verzorging en bezigheden, dan is Thuiszorgoefentherapie iets voor u. Wij kunnen u helpen om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen. 
 
Indicaties zijn:

  • bewegingsbeperkingen en handicaps
  • chronische ziektebeelden zoals reuma of artrose
  • valangst en evenwichtsproblemen
  • gedragsverandering en passiviteit bij dementie
  • overbelasting van de mantelzorger
  • moeite met (trap)lopen en transfers (zich verplaatsen)
  • bedlegerigheid

De therapie bestaat uit een onderzoek naar uw bewegingsmogelijkheid in en om uw huis. Dit omvat een gesprek, een screening van mogelijke valrisico's in huis en een lichamelijk onderzoek.
Daarna wordt een voor u passend oefenprogramma gemaakt om zo fit mogelijk te worden, zodat u uw dagelijks leven makkelijker vol kunt houden. Zo nodig worden aanpassingen in huis of hulpmiddelen geadviseerd en aangevraagd. Dit gaat in nauwe samenwerking met andere zorg verleners en eventuele mantelzorgers. Oefenen helpt! Wat dat betreft is er vaak meer mogelijk dan u denkt.
 
Managen van zorg
Wij helpen u tevens bij het regelen van andere zorg in en om het huis en geven u advies daarbij. Dit doen wij uiteraard in nauw overleg met u en uw huisarts.
Zo nodig worden aanpassingen in huis of hulpmiddelen geadviseerd en aangevraagd. Hierbij kan  een ergotherapeut worden ingeschakeld.
Wanneer u wordt geholpen bij uw dagelijkse verzorging door een thuiszorgorganisatie streven wij er naar hier nauwe contacten mee te onderhouden. Hiermee wordt de benodigde zorg beter op uw wensen afgestemd.
Bij het regelen van zorg hoort ook bijvoorbeeld hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding of hobby’s
 
Aanmelding
U kunt zelf contact opnemen of u kunt worden verwezen door uw arts. Voor oefentherapie Cesar geldt directe toegankelijkheid en vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Zie hiervoor uw polis.
Voor meer informatie bel met 06-11312252 of stuur een email via het contactformulier.

 

“ThuisZorgOefenTherapie”