Thuiszorg Oefentherapie

Thuiszorgoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck. Wanneer u thuis hinder ondervindt of klachten heeft bij het uitvoeren van uw dagelijkse verzorging en bezigheden, dan is Thuiszorgoefentherapie iets voor u. Wij kunnen u helpen om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen. 

 

Indicaties zijn:

  • Bewegingsbeperkingen en handicaps
  • Chronische ziektebeelden zoals reuma of artrose
  • Valangst en evenwichtsproblemen
  • Gedragsverandering en passiviteit bij dementie
  • Overbelasting van de mantelzorger
  • Moeite met (trap)lopen en transfers (zich verplaatsen)
  • Revalideren van een gewrichtsoperatie, denk aan heup/ knie
  • Revalidatie na rug operaties

 

Bij de start van de therapie wordt er een anamnese afgenomen.Dit omvat een gesprek, een screening van mogelijke (val)risico's in huis en een lichamelijk onderzoek. Daarna wordt een voor u passend oefenprogramma gemaakt om zo fit mogelijk te worden, zodat u uw dagelijks leven makkelijker en zo veilig mogelijk vol kunt houden. Zo nodig worden aanpassingen in huis of hulpmiddelen geadviseerd en aangevraagd. Dit gaat in nauwe samenwerking met andere zorg verleners en eventuele mantelzorgers.

Oefenen helpt! 

Wat dat betreft is er vaak meer mogelijk dan u denkt.

 Verzekering 
Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en bij enkele chronische ziektebeelden vanuit de basisverzekering. Het valt onder hetzelfde budget in de aanvullende verzekering als fysiotherapie. Het is handig om zelf van tevoren even te kijken hoe u verzekerd bent, komt u er niet uit, kunnen wij dit altijd nog gezamenlijk doen.
Het is natuurlijk ook altijd een mogelijkheid om de behandelingen zelf te betalen, hiervoor hanteren wij een tarief van € 39,- per behandeling aan huis.  De eerste afspraak kost € 50,- ivm de extra tijd die dit in beslag neemt.

Managen van zorg

Wij helpen u tevens bij het regelen van andere zorg in en om het huis en geven u advies daarbij. Dit doen wij uiteraard in nauw overleg met u en uw huisarts.
Zo nodig worden aanpassingen in huis of hulpmiddelen geadviseerd en aangevraagd. Hierbij kan  een ergotherapeut worden ingeschakeld.  
Wanneer u wordt geholpen bij uw dagelijkse verzorging door een thuiszorgorganisatie streven wij er naar hier nauwe contacten mee te onderhouden. Hiermee wordt de benodigde zorg beter op uw wensen afgestemd.

Bij het regelen van zorg hoort ook bijvoorbeeld hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding of hobby’s